Raad van beheer

Voorzitter: Roger JAPPENS

Secretaris: Leonie POST

Penningmeester: Veerle BAES

Bestuursleden: Jean DEWAERHEID, Vanessa DEWAERHEID, Michael POLI

Euterpe-afgevaardigde: Sonja KNOPS

Euterpe

Voorzitter: Sonja VAN PUYVELDE-KNOPS

Ondervoorzitter: Ann VAN PUYVELDE

Bestuursleden: Magda JAPPENS, Anna VAN ROY, Leonie POST

Werkgroep muziekschool

Cédric DEWAERHEID 

Jurgen VAN DEN BOGAERT

Renaat DEBRUYNE

Benny CRESENS

Chris DE LATTE

Hilde CARDON

Veerle VAN VAERENBERGH

Werkgroep G8

Clara BOENTGES

Ann VAN PUYVELDE

Sarah DEGROEF

Guido DE VALCK

Chris DE LATTE

Vanessa DEWAERHEID

Michèle KOCKAERT

Emiel TAMBUYSER

Het orkest

Dirigent: Guido DE VALCK

Onderdirigent: Patrick VANDER PERREN

Vaandeldrager: Edgard VAN PUYVELDE

Verantwoordelijke bibliotheek: Michèle KOCKAERT

Verantwoordelijke instrumenten: Henri BAES

Vertegenwoordiging in de Cultuurraad: Roger JAPPENS

Vertegenwoordiger VLAMO: /

Redactiecomité "de Harmonist"

Hoofdcorrector: Jean DEWAERHEID

Correctors: Roger JAPPENS, Vanessa DEWAERHEID

Samensteller: Jean DEWAERHEID

Eindverantwoordelijke: Roger JAPPENS

Lidmaatschap

Lidmaatschap Harmonie Machelen

op rekeningnummer BE02 7340 3457 3940

Leden: € 25                                                      Spelende leden (muzikanten): € 20

Steunende leden: € 40 (of meer …)                   Herbergiers: € 40

Lidmaatschap Vrouwenafdeling Euterpe

op rekeningnummer BE37 0882 4294 9528       Gewoon lid: € 10

Bankrekeningen

Algemeen: BE44-9799-8739-6145       

Lidgelden Harmonie: BE02 7340 3457 3940

Euterpe: BE37 0882 4294 9528